Günümüzde gelişen teknoloji, artan nüfusla gelişen iş alanları, üretimde çeşitlilik ve büyüme gerçekleştirmiş bu yüzden tüketiciler daha bilinçli olmuş, bu da üreticileri daha yaratıcı ve üretken olmaya itmiştir. Meydana gelen teknolojik değişimler, rekabetin artışı, işletmeleri daha yaratıcı hareket etmeye ve tüketici odaklı yaklaşım göstermeye yöneltmiştir.

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy; Özellikle,
 Sosyal paylaşım ağlarının yaşama girmesiyle, yaşam koşullarını kolaylaştırması, kilometrelerce uzak kişilere, geniş kitlelere ulaşabilmesi, işletmeleri de bu teknolojik gelişimden faydalanmaya itmiştir.
Sosyal paylaşım ağları özellikle İnstagram olmak üzere bir çok sosyal ağlar ile iletişim alanının genişlemesi, bireylere sosyal çevre sağlamakla beraber, işletmelerin de geniş kitlelerce fark edilmesine olanak sağlamıştır, İnstargam,Facebook, Twitter ‘da“kişilerin, kendilerine ait bir alan oluşturarak sistemdeki diğer kullanıcılarla bir araya gelmelerine, dijital ortamda paylaşılabilecek her türlü materyali (video, fotoğraf, haber, ürün ,vb..) birbirleriyle paylaşmalarına ve etkileşim içine girmelerine imkân sağlayan sanal ortamlar” bir çok işletmenin dikkatin çekmesine neden olmuştur.

Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi sosyal paylaşım ağları sadece kişilerin iletişimini değil, haberdar olunması istenen her konunun paylaşımını içermektedir.
İşletmelerin gerek kendi tanıtımları gerekse kişiler arası konuşulmaya, farkındalığa fırsat tanıması açısından sosyal paylaşım ağları önem taşımaktadır.
 Bireylerin etkileşiminin, belli bir konu üzerinde araştırma yapmasının, yenilikleri takip etme isteğinin ve farklı inançların, değerlerin gözlemlenebilmesini sağlamasının, sosyal paylaşım ağlarının işlevi olduğu söylenebilir.

Sosyal paylaşım ağları ile tüketiciler, işletmeleri, bu işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetleri, mevcut piyasa koşullarında takip edebilmektedirler. Tüketiciler, istedikleri işletmelere, mal ve hizmetlere rahatlıkla ulaşabilmekte ve rekabet piyasasında değerlendirme yapabilmektedirler en ufak olumsuzluk ’da şikayetini rahatlıkça belirtebilmesi hizmet kalitesi ister istemez artış olmasına neden olmakta.

 Böylelikle, sosyal paylaşım ağları işletmeler tarafından kendi hizmetlerini ölçme yeri olarak ’da görmekte.

Bu yüzden de işletmelerin uygulayacakları doğru strateji ve taktikler, tüketiciyi satın alım davranışına yönlendirecektir.
Son olarak Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy;
 Sosyal paylaşım ağları ile tüm alternatifleri değerlendiren tüketici, geri bildirimleri ile işletmeyi pazarlama çalışmalarında daha dikkatli olmaya, hatta üretimlerini daha titiz yaklaşımlarla kaliteli hizmet vermeye itecektir.

HABER LİNKİ ;

https://www.abdpost.com/haci-mustafa-ozsoy-sosyal-medya-hizmet-kalitesi-artmasina-sebep-oluyor/52523/