Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri !

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy Anlattı;

 https://www.abdpost.com/sosyal-medyanin-tuketici-davranislarina-etkileri/54717/

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy Anlattı;
Günümüzde iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişme kişilerin internet ve Web araçlarını daha fazla kullanmasına yol açmaktadır. Bu araçlardan en önemlisi ise sosyal medyadır.
Sosyal medya; kullanıcıların kendilerini ifade ettikleri ve diğer kullanıcılar ile bağlantıda kaldığı yeni bir sanal medyadır. Sosyal medya pazarlaması ise; bu yeni medyada tüketicinin interaktif katılımına dayalı olan yeni bir pazarlama anlayışıdır. Sosyal medya araçlarında bulunan içerikler tüketici davranışını ve sosyal medya pazarlamasını şekillendirmektedir.
Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy Tüketiciler sosyal medyadaki kullanıcı veya firma tarafından oluşturulmuş içeriklerden satın alma noktasında etkilenmektedirler. Böylece, sosyal medyada bir ürün/hizmetin ne kadar ve nasıl konuşulduğu işletmeler için önemli hale gelmektedir.

Bu noktada sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkisini incelemek önemlidir. Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy Bu çalışma teori ve uygulama bölümlerinden oluşmakta ve sosyal medyanın tüketici davranışı ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın teori bölümünde; sosyal medya, sosyal medya pazarlama, sosyal medyada tüketici davranışı konuları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır.

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy araştırma bölümünde ise; sosyal medyanın tüketici davranışına olan etkisini belirlemek amacıyla hazırlanmış olan anket, sosyal medya kullanıcıları tarafından cevaplandırılmıştır.955 sosyal medya kullanıcısının verdiği cevaplar sonucunda ortaya çıkan veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, satın alma sürecinde tüketicilerin sosyal medya araçlarından etkilendikleri ortay konulmuştur.
 https://www.abdpost.com/sosyal-medyanin-tuketici-davranislarina-etkileri/54717/